فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
برزیده مطرح کرد:
تاثیر معرفی مشاهیر از طریق سینما
۹ آبان ماه ۱۳۹۴

حسن برزیده گفت: معرفی مشاهیر، دانشمندان و تاریخ و گذشته هر کشوری از طریق سینما امری جهانی و تاثیر آن بدیهی است.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص) به نقل از ایسنا، این کارگردان در مورد نقش سینما در ترویج علم و دانش و شناساندن علم به جوانان و نوجوانان از طریق فیلم گفت: فیلم و سینما یک امکان آموزشی گسترده و بسیار فراگیر است. از طرفی به دلیل جذابیت‌هایی که سینما و فیلم دارد، می‌تواند تاثیرگذاری زیادی داشته باشد و جدا از موضوعیت فیلم که می‌تواند به نوبه خود جذاب و مورد پسند مخاطبان باشد، محیطی که بچه‌ها در آن قرار می‌گیرند، به ویژه اگر به صورت دسته جمعی باشد، می‌تواند تاثیر بیشتری برای نوجوانان و جوانان در پی داشته باشد. سینما در بخش آموزش ابزار فوق العاده قدرت‌مندی است.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به پیشرفت تکنولوژی به راحتی می‌توان از فیلم‌های آموزشی در راستای اشاعه علم و دانش استفاده کرد. در عصر حاضر دانش آموزان بسیاری از درس‌ها و مباحث علمی و پژوهشی را از طریق دیدن فیلم فرا می‌گیرند بنابراین فیلم‌های علمی و تحقیقاتی در بحث آموزش نقش پررنگ و موثری دارند.

وی همچنین در مورد تاثیر فیلم و سینما در معرفی مشاهیر و دانشمندان ایرانی اظهار کرد: شناساندن مشاهیر و دانشمندان و معرفی گذشته هر کشوری از طریق فیلم یک امر جهانی است. حتی کشورهایی که قدمت خیلی زیادی ندارند از طریق سینما برای خود تاریخ‌سازی می‌کنند.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر اگر مشاهیر و دانشمندان اندکی هم دارند از طریق سینما سعی می‌کنند آنها را به صورت یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان دنیا نشان بدهند زیرا سینما این قدرت را دارد. ما جزو کشورهایی هستیم که دانشمندان و افراد برجسته زیادی در طول تاریخ در کشورمان داشته‌ایم. افرادی که نتیجه تلاش‌ها و دستاوردهای علمی آنها نه تنها برای کشور و مردم خودمان بلکه برای تمام مردم در سراسر جهان تاثیرگذار بوده و هست. دانشمندان و محققانی که در روند زندگی بشر تاثیر به سزایی داشته‌اند.

کارگردان «مزار شریف» در ادامه اظهار کرد: البته این تاثیرگذاری و نتیجه به فیلمی که ساخته می‌شود هم بستگی دارد. فیلم خوب قطعا تاثیرگذار خواهد بود و فیلمی که در مورد مشاهیر هر کشوری باشد برای مردم آن کشور و حتی مردم سایر کشورها نیز جذاب و تاثیرگذار است. این امر به قدری واضح و بدیهی است که نمی‌شود توضیح زیادی در مورد آن داد.