فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى:
از عظمت تاریخى کشورمان عقب مانده ایم، متاسفانه!
۱۲ آبان ماه ۱۳۹۴

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسلامى گفت: اگر دانش آموزان ایرانى سابقه درخشان کشورمان در حوزه علم و فناورى و شخصیت هایى همچون ابن هیثم را بشناسند، ما در مسیر احیاى تمدن اسلامى حرکت خواهیم کرد که خواسته و مورد تاکید مقام معظم رهبرى است.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانى جایزه مصطفى (ص) به نقل از بانی فیلم، ابوالقاسم خسروى عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ظرفیتهاى دانش آموزى و لزوم به کار گیرى از آنها در عرصه هاى مختلف فرهنگى و هنرى

گفت: در حال حاضر کشور ما بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز دارد. حال اگر آموزش و پرورش با نگاه زیربنایى به محور رشد و توسعه و استفاده از این ظرفیت توجه کند، مى توان آینده درخشانى را در همه حوزه ها از جمله فرهنگ و هنر از همین حالا رقم زد.

وى افزود: البته لازم است اقداماتى همچون برگزارى مسابقه ها و جشنواره هاى فرهنگى و هنرى میان دانش آموزان از جمله مسابقه نور ابن هیثم به سمت و سوى تحقق نیازهاى عملى و عینى زندگى روزمره مردم نزدیک شود. براى مثال هر ساله یک میلیون پایان نامه توسط دانشجویان آماده و تنظیم مى شود. بنابراین مى توان در مدارس نیز به چنین خروجى هایى فکر کرد و توسط آنها

به نیازهاى علم و فناورى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى پاسخ گفت و مسائل مربوط به این بخش ها را حل کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شوراى اسلمى با بیان اینکه مسابقه نور ابن هیثم به هویت یابى دانش آموزان کمک مى کند، ادامه داد: اگر برگزارى این مسابقه و مسابقه هایى شبیه به آن فرصت و بستر اندیشیدن و خلاقیت را براى دانش آموزان فراهم و امکان نمایش فیلم هاى شان را فراهم کند، یعنى ما توانسته ایم از ظرفیت هاى این دوره سنى و همچنین توانایى نوجوانان به خوبى بهره ببریم. چراکه سطح توانایى آنها زیاد است، اما نیاز است تا به این مهار تها جهت بدهیم و از نتیجه کار نوجوانان حمایت هایى دقیق، جدى و عمیق داشته باشیم.

وى تاکید بر دستاوردهاى علمى ابن هیثم در حوزه علوم بینایى و نور در مسابقه اى با همین نام را اقدامى موثر خوانده و بیان کرد: وقتى تاریخ گذشته ایران و خدمات متقابل اسلام به کشورمان را بررسى مى کنیم به این نتیجه مى رسیم که مسلمانان، معلمان مردم اروپا بودند و خورشید علم را آنها براى اولین بار بر این کشورها تاباندند. زمانى که دانشمندانى مانند ابوعلى سینا، ابن هیثم و ابوریحان در کشورمان قله هاى علمى را فتح مى کردند، در کشورهاى اروپایى خبرى از پیشرفت و توسعه نبود.

خسروى همچنین تصریح کرد: متاسفانه ما به دلایلى از عظمت تاریخى کشورمان عقب مانده ایم و یکى از راه هاى احیاى آن شناساندن شخصیت هاى برجسته علمى و تاریخى به نسل جوان است. اگر نوجوانان و دانش آموزان ایرانى سابقه درخشان کشورمان در حوزه علم و فناورى را بشناسند، ما در مسیر احیاى تمدن اسلامى حرکت خواهیم کرد که خواسته و مورد تاکید مقام معظم رهبرى است. به تعبیر ایشان ما در یک پیچ تاریخى و مقطع حساس قرار داریم که شناختن دانشمندان ایرانى و مسلمان و عقبه فکرى و فرهنگى مان مى تواند به تحکیم و تقویت هویت مان بیانجامد.