فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مسابقه نور ابن هیثم فرصتی برای تحقق پیوند میان علم و هنر است
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم گفت: این مسابقه گام مثبتی برای تحقق پیوند علم و فناوری و هنر است. هرچه بتوانیم هنر را با آخرین دستاوردها و متدهای علمی گسترش دهیم، ماندگاری و عمر آن بیشتر خواهد شد.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)،‌ حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام حمایت معنوی این وزارتخانه از جایزه مصطفی(ص) و مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم افزود: به نظر می رسد تدارک جایزه مصطفی(ص) و برگزاری مسابقه نور ابن هیثم به عنوان یکی از بخش های آن، اقدام مناسبی است که از سوی حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته و می تواند گام موثری برای تحقق اهداف برنامه ریزی شده باشد.

 وی بازتاب بین المللی هنر را منوط به بهره گیری از علوم و فنون به روز و جدید دانست و تاکید کرد: هنری می تواند در جامعه بازخوردهای مثبتی بر جای بگذارد و در عرصه بین المللی مخاطب جذب کند که از دستاوردهای علم و فناوری بهره کافی را ببرد.

نوش آبادی با اشاره به استقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چنین اقداماتی که در جهت پیوند میان علم و هنر می کوشند، بیان کرد: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس وظیفه ذاتی خود از هر اقدامی که برای گسترش علمی فرهنگ و هنر و ترویج بهره مندی از نوآوری های نوین تلاش کند، استقبال خواهد کرد و این نوع اقدامات را مورد تشویق و حمایت خود قرار می دهد.

وی با ابراز امیدواری از تعمیم و گسترش اقداماتی مشابه مسابقه نور ابن هیثم به سایر بخش های علمی و فرهنگی جامعه تصریح کرد: این اقدام دفتر معاونت می تواند قابل تسری و تعمیم به دیگر بخش های علمی و فرهنگی جامعه باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر اساس شرایط و موقعیت کنونی خود می تواند از محصولات، تجربیات، دانش و دستاوردهای این مجموعه در حوزه فرهنگی و هنری استفاده کند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این که چقدر می توان به فیلم های ساخته شده توسط دانش آموزان با دید حرفه ای نگریست و خروجی مثبتی را از مسابقه نور ابن هیثم انتظار داشت، بیان کرد: برای اینکه به حوزه فرهنگ و هنر توجه بیشتری کنیم، باید از همان سنین کودکی و نوجوانی استعدادهای هنری را شناسایی و به آن ها جهت بدهیم تا شکوفایشان کنیم. روشن است هر عملکردی که در حوزه دانش آموزی صورت بگیرد، می تواند تاثیراتی عمیق و پابرجا داشته باشد. لذا می توان این نوع از مسابقات را که فرصت دیده شدن استعدادهای دانش آموزان و نوجوانان است، مثبت ارزیابی کرد و به بازخوردهای درخشان این عمل بسیار امیدوار بود و بدون شک فیلمسازی دانش آموزان در بلند مدت سرمنشاء آثار هنری بسیاری خواهد بود.