فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
معاون وزیر آموزش و پرورش:
ابن هیثم علاوه بر جایگاه علمی برای مسلمانان ارزش معنوی دارد
۱ آذر ماه ۱۳۹۴

حجت الاسلام دکتر محی الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کل کشور گفت: حوزه فیزیک برای ما مسلمانان جدا از مباحث علمی معنا و بار فلسفی دارد و این موضوع اهمیت و جایگاه ابن هیثم را برای مسلمانان دو چندان می کند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، حجت الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان با اشاره به نقش سینما در خدمت رسانی به حوزه علم و فناوری افزود: سینما به عنوان شاخه و گرایشی مهم از هنر می تواند به  امور پژوهشی و پیشرفت علمی و فناوری کشور خدمت کند.

وی جشنواره فیلم رشد را به عنوان مصداقی برای رابطه سینما و علم و فناوری در حوزه دانش آموزی دانسته و ادامه داد: چهل و پنجمین جشنواره رشد مانند مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم از جمله حوزه هایی است که بر آموزش تاکید دارد و با سینما آن را پیوند می دهد.

محمدیان با اشاره به یک ضرورت در فعالیت های علمی و فرهنگی افزود: آموزش حتی می تواند یک مرحله فراتر برود و به علم تبدیل شده و ماندگار شود.

وی پرداختن به علوم بینایی و نور را به عنوان دستاورد ابن هیثم دانشمند مسلمان ایرانی در مسابقه ای به نام او را اقدامی موثر و مهم دانسته و بیان کرد: ابن هیثم یکی از چهره های قابل افتخار در حوزه متون علمی و فیزیک است. ضمن این که حوزه فیزیک برای ما مسلمانان جدا از مباحث علمی معنا و بار روحانی و فلسفی هم دارد و این موضوع اهمیت و جایگاه ابن هیثم را برای مسلمانان دو چندان می کند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کل کشور با اعلام حمایت وزارت آموزش و پرورش از مسابقه فیلم نور ابن هیثم تصریح کرد: برای همکاری با مسابقه فیلم نور ابن هیثم از آموزش و پرورش دعوت شده است.  امیدوارم آموزش و پرورش هم بتواند در این همکاری پیشرو باشد و دانش آموزان را به مرزهای دانش و پژوهش سوق بدهد.