فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
کارگردان فصل فراموشی فریبا:
سینما نتوانسته جایگاه اندیشمندان ایرانی را به تصویر بکشد
۱ آذر ماه ۱۳۹۴

کارگردان فیلم فصل فراموشی فریبا، با اشاره به ضرورت فیلمسازی برای مشاهیر ایرانی، گفت: با وجود اینکه از صدر اسلام مفاخر علمی بزرگی در سرزمین ما پرورش یافته اند، سینما نتوانسته جایگاه اندیشمندان ایرانی را به تصویر بکشد.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص) به نقل از ایرنا، عباس رافعی با اشاره به اینکه در نشان دادن اهمیت مشاهیر ایرانی، سینما ضعیف بوده است، اظهار کرد: تلاش مسابقه دانش آموزی نور ابن هیثم برای این موقعیت که نوجوانان بتوانند با فیلم های کوتاه سراغ مفاخر بروند، بسیار ستودنی و اقدام تاثیرگذار و ارزشمندی است.

مسابقه دانش آموزی نور ابن هیثم به همت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ویژه دانش آموزان برای ساخت فیلم کوتاه درباره اندیشمندان است.

این کارگردان سینما ادامه داد: حتی اگر این فیلم ها فاخر هم نباشند، همین که انگیزه برای دانش آموز نوجوان از بعد جستجوگری و تحقیق ایجاد کنند، کار بزرگی انجام شده است.

کارگردان فیلم فصل فراموشی فریبا، با اشاره به اینکه این مسابقه از این لحاظ که زمینه ای برای ریشه شناسی هویت ایرانی اسلامی فراهم کرده قابل اتکا است گفت: حال اگر نوجوان ایرانی بخواهد زندگی یا خدمت هر کدام از اندیشمندان را به تصویر بکشد، اصالت ملی خود را با این شناخت پیدا خواهد کرد و می تواند به آن ببالد.

رافعی با بیان این که مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم زمینه ورود فیلمسازان حرفه ای و نیمه حرفه ای به عرضه سینما را فراهم می کند، افزود: این مسابقه دانش آموزان را وارد یک رقابت علمی می کند تا بتوانند بخشی از زندگی نامه اسوه ها و مفاخر کشورمان را به تصویر بکشند.

وی ادامه داد: مدیران و متولیان فرهنگی در خصوص نشان دادن این چهره ها بسیار کم کار کرده اند و این خلاء و کمبود به دلیل ناآگاهی همین مدیران فرهنگی است که به دلیل نشناختن تاریخ و ملت خود سفارش این گونه فیلم ها را به فیلمساز نمی دهند و بنده معتقدم وظیفه و رسالت هنربانان از هنرمندان بسیار بیشتر است.

رافعی با اشاره به ارتباط علم و فناوری با سینما توضیح داد: یک پای سینما ریشه در هنر دارد و پای دیگرش در صنعت، بدین ترتیب این صنعت به طور قطع نشات گرفته از علم و فناوری است و سینمای جهان امروز بدون شک به کمک فناوری است که توانسته روی پای خود بایستد و می توان گفت با پیشرفت تکنولوژی و علم می توان دستاوردهای فناوری نوین را به جهانیان ارائه داد و به همین دلیل این دو حوزه به هیچ وجه نمی توانند متمایز از هم باشند.

وی با اظهار امیدواری به خروجی های این مسابقه یادآور شد: امیدوارم علاوه بر فرهنگ سازی این مسابقه در بین نوجوانان ایرانی، زمینه ای فراهم شود که فیلمسازان حرفه ای و نیمه حرفه ای هم به سمت فیلمسازی با این رویکرد گرایش پیدا کنند.