فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
معاون دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش:
مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم راهی برای شناخت دانشمندان است
۴ آذر ماه ۱۳۹۴

معاون دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: اگر مشاهیر ایرانی که در زمینه های علمی و هنری خدماتی را به کشور عرضه کرده اند، به خوبی معرفی نشوند، به فراموشی سپرده خواهند شد. برگزاری مسابقاتی مانند نور ابن هیثم می تواند آن ها را به دانش آموزان و مردم بهتر بشناساند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، مسعود دودانگه معاون دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش برگزاری مسابقه نور ابن هیثم را اقدامی نو و جدید دانست و گفت: دانش آموزان در حوزه فعالیت های هنری به جز فعالیت های درون مدرسه ای و اجرای تئاتر و نظایر آن، فعالیت هنری خاصی انجام نمی دهند.

وی افزود: دانش آموزان مقطع نظری به دلیل مشغله زیاد علمی و درگیری با کنکور عمدتا وارد این حوزه نمی شوند. اما در همین مقطع نیز هنرستان هایی فعالیت می کنند که دانش آموزان را برای تحصیل در رشته های هنری جذب می کنند.

دودانگه همچنین به امکان افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری دانش آموزان در ساختار جدید آموزشی شش سه سه اشاره کرد و گفت: زمینه های شاخه علمی و فناوری وزارت آموزش و پرورش پیش از این در سه حوزه صنعت، کشاوری و خدمات بود که حالا در این ساختار هنر هم به آن اضافه می شود و فعالیت های فرهنگی و هنری دانش آموزان را زیرمجموعه خود تعریف خواهد کرد.

معاونت پژوهش و فناوری مقطع متوسطه دوم در پاسخ به این که آیا جشنواره های موضوعی و عرصه های رقابتی همچون مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم بستر مناسبی برای معرفی و پرداختن به زندگی و دستاوردهای اندیشمندان ایرانی نظیر ابن هیثم است یا نه، بیان کرد:‌ بله، قطعا همین طور است. شخصیت های تاریخی و  مفاخر و مشاهیر ایرانی که در زمینه های علمی و هنری خدماتی را به کشور عرضه کرده اند، اگر مورد توجه قرار نگیرند و به خوبی معرفی نشوند، فراموش خواهند شد و برگزاری مسابقاتی مانند نور ابن هیثم می تواند آن ها را به دانش آموزان و مردم بهتر بشناساند.

وی با ارائه راهکاری برای معرفی بهتر مشاهیر ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه می تواند نامگذاری هفته ای به نام شخصیت ها و چهره ها باشد تا به بهانه آن دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان برای شناخت بیشتر این مفاخر بیشتر تلاش و به اسناد و تاریخ مراجعه کنند و یا حداقل اسم این شخصیت ها به گوششان برسد و برایشان آشنا باشد.

دودانگه در پایان عملکرد پژوهشسراهای دانش آموزی را به عنوان یکی از بخش های ویژه برنامه ریزی و شرکت در فعالیت های تجربی توسط دانش آموزان دانست و خاطرنشان کرد: پژوهشسراهای دانش آموزی مخاطبان دوره ابتدایی تا پیش دانشگاهی دارند و می توانند برای انجام پژوهش های دانش آموزی در مسابقات و جشنواره های مختلف شرکت کنند. این پژوهشسراها در واقع وظیفه اطلاع رسانی درباره این جشنواره ها را برعهده دارند و واسطه ای برای ارتباط بهتر با رویدادهای فرهنگی و هنری خارج از آموزش و پروش هستند.