فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
بازیگر سینما و تلویزیون:
عالمان و اندیشمندان در عصر کنونی بسیار مظلوم واقع شده اند
۴ آذر ماه ۱۳۹۴

جواد هاشمی گفت: متاسفانه در کشور ما مردم اقبال بیشتری برای شناخت یک شخصیت معمولی دارند تا یک محقق و پژوهشگر پس به شناخت عالمان و پژوهشگران معاصر و گذشته باید پرداخت زیرا عالمان و اندیشمندان در عصر کنونی بسیار مظلوم واقع شده اند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص) به نقل از میزان، سیدجواد هاشمی بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص اهمیت مسابقه ابن هیثم در بین دانش آموزان نوجوان گفت: این اتفاق بسیار بزرگ و خوبی است ولی باید از دو جنبه آن را مورد بررسی قرار دهیم اول اینکه آیا چنین مسابقه ای صرفا به خاطر شناخت و معرفی دانشمندان و پژوهشگران است؟ و یا می خواهد یک نوع فیلمسازی و تولید فیلم را بین دانش آموزان راه بیاندازد.

سیدجواد هاشمی افزود: اگر این مسابقه با هدف شناخت و معرفی دانشمندانی چون ابن هیثم باشد و تمرکز اصلی این مسابقه با توجه به هدفش که رویکرد علمی است به نمایش آثار و زندگی مفاخر بپردازد فیلم های خوبی را به همراه داشته باشد.

بازیگر “اخراجی ها” ادامه داد: اگر به لحاظ فنی به این مسابقه نگاه کرد نباید انتظار فیلم های بسیار قوی را داشت چون به هر حال فیلم ساختن کار مشکلی است و باید تجربه های بسیار زیادی در این خصوص داشت، که به خروجی های آن امیدوار شد.

این بازیگر ادامه داد:‌ این مسابقه از نظر موضوعی تازه و نو است می تواند سردمدار بسیاری از فیلم ها شود تا بلکه فیلم سازان بتوانند با این موج، پیوندی جدی بین هنر و علم ایجاد کنند.

وی با اشاره به نقش و اهمیت سینما در نمایش شخصیت های علمی بیان کرد: سینما به عنوان هنر هفتمی که شش هنر قبل از خود را در اختیار دارد می تواند با متن و تصاویر متحرک خود دنیا را تکان دهد وقتی می بینیم که امروزه این فن به ابزاری در دست قدرتمندان برای تسخیر جهان تبدیل شده است این خود قدرت نفوذ پذیر سینما را می رساند که تا چه حد می تواند به عنوان یک دانشگاه بزرگ در انتقال دیدگاه و اندیشه ها چه معرفتی، علمی و سرگرم کننده و تبلیغاتی خوب عمل کرده باشد.

هاشمی تصریح کرد:‌ تنها این رسانه می تواند ملت ایران را با گذشته تاریخی و مفاخر خود آشنا کند. برای ملتی که بیشترین تاثیر را از رسانه تصویری می گیرند چه بهتر که این رسانه را در جریان سازی علمی و فناوری سهیم کنیم.

هاشمی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما مردم اقبال بیشتری برای شناخت یک شخصیت معمولی دارند تا یک محقق و پژوهشگر پس به شناخت عالمان و پژوهشگران معاصر و گذشته باید پرداخت زیرا عالمان و اندیشمندان در عصر کنونی بسیار مظلوم واقع شده اند.

این بازیگر در پایان گفت:‌ امیدوارم این مسابقه بتواند چهره عالمان زمان معاصر را به  همگان بشناساند و زنگ خطری باشد برای فیلمسازانی که موضوعات علم را در حاشیه قرار داده اند.