فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
مدیرکل امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش:
مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم تحقق بخشی از برنامه دولت است
۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان در مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم درباره اندیشه، تفکر وخدمات این عالم مطالعه می کنند وبهترین فرصت برای تحقق برنامه ریزی های دولتی فراهم شده است.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص) به نقل از مهر، مهدی علی اکبرزاده با اشاره به ارزشمند بودن برگزاری مسابقه دانش آموزی نور ابن هیثم گفت: در عصر کنونی رسانه ها از اهمیت خاص و جایگاه برجسته ای برخوردار هستند، به نظر می رسد که وقت آن رسیده که دانش آموزان با استفاده از ابزارهای جدید و به کارگیری ابتکار در فعالیت های خود شروع به کشف و شناسایی استعدادهایشان کنند. به نظر می رسد مسابقه نور ابن هیثم این بستر را فراهم کرده و برای دانش آموزان نوعی کادربندی تعریف می کند تا حس جستجو را در ذهن نوجوانان بیدار سازد.

وی افزود: این کادربندی همراه با بهره گیری تکنولوژیکی و صنعتی به نام فیلمسازی همراه است و باعث می‌شود دانش آموز فیلمساز با دقت و حساسیت های خاصی محیط اطراف را بنگرد. از جهتی دیگر هم چون دوربین به دست دارد، دریچه نگاه خود را خلاقانه تر به کار می گیرد.

 علی اکبر زاده با اشاره ضرورت برگزاری این جنس رقابت ها و مسابقه ها توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید، همواره تقویت ذهن پرسشگرانه دانش‌آموزان بوده، فکر می کنم همین که دانش آموز از طریق این مسابقه با تفحص و کاوش درباره اندیشه و تفکر و خدمات یک شخصیت عالم و فاخر مطالعه می کند و از همه مهم تر از زاویه دوربین به این امر مهم می پردازد، بهترین فرصت برای تحقق برنامه ریزی دولتی است.

 وی ادامه داد: از طرفی مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم باعث می شود، جامعه به سمت پرورش و تقویت ذهن و افکار پرسشگرانه پیش برود. چراکه از طرفی به کنجکاوی های دانش آموزان درباره موضوع نور پاسخ می دهد و از جنبه دیگر در خود همان فیلم یک دقیقه ای ذهن دیگران را به سوال و ارزیابی کردن وا می دارد و این را می توان از برکات و خروجی های این مسابقه دانست.

اکبرزاده با دعوت همه دانش آموزان به این برنامه تربیتی و هنری گفت: در این مسابقه علاوه بر هدف مهم پرسشگری دانش آموز به واسطه فیلمسازی درباره یک شخصیت بزرگ، هم خود این چهره را به خوبی شناخته و هم آن را به دیگران می شناساند. بنابراین فرصت خوبی است تا ابعاد وجودی یک شخصیت فاخر نشان داده شود و به نوعی هویت ملی و تاریخ و عقبه علمی کشور مورد تاکید قرار گیرد.

وی درباره میزان حمایت وزارت آموزش و پرورش در برگزاری مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم وزارت خانه، تعلیم و پرورش دانش آموزان در برنامه های هنری و فرهنگی است و تا حالا هم وزارت آموزش و پرورش ۴۴ دوره مسابقه فیلمسازی از جمله جشنواره فیلم رشد را در همین راستا و در تحقق همین هدف برگزار کرده است. بنابراین من به عنوان یک مسئول آموزشی، حمایت وزارت آموزش و پرورش را از این تریبون اعلام می کنم و اگر این برنامه و مسابقات در مسیر خاص خود قرار بگیرد، آموزش و پرورش هم حتما با برنامه‌ریزی های بهتر و جامع‌تری از این مسابقه استقبال خواهد کرد. چراکه نتیجه کار در این نوع مسابقات بسیار مهم تر از شروع آن است.