فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
پيام معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان:
با شرکت در مسابقه فیلم نور ابن هیثم ظرفیت های دانش آموزی را به جامعه علمی نشان دهید
۲۸ دی ماه ۱۳۹۴

علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پی اعلام خبر تمدید مسابقه فیلم نور ابن هیثم از دانش آموزان سراسر کشور دعوت کرد تا در این رقابت علمی و هنری شرکت کنند.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)، علی زرافشان معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پیامی به دانش آموزان سراسر کشور که علاقه مند به شرکت در مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم هستند، گفت: از دانش آموزان دعوت می کنم همانطور که همیشه توانمندی های خود را در جشنواره های علمی به منصه ظهور رسانده اند، در مسابقه فیلم نور ابن هیثم هم با تولید آثار هنری خود بتوانند مشارکت جدی و فعالی در این رقابت فرهنگی و هنری که به موضوعی علمی اختصاص یافته است، داشته باشند و ظرفیت های دانش آموزی را به جامعه علمی کشور نشان دهند.

وی با اشاره به حمایت وزارت آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات و رقابت های علمی و هنری میان دانش آموزان افزود: آموزش و پرورش نه تنها از مسابقاتی همچون مسابقه فیلم نور ابن هیثم استقبال می کند، بلکه بسیار  راغب است که خود متولی برگزاری چنین رقابت های علمی در حوزه تولید فرهنگی میان دانش آموزان باشد. از این رو آموزش و پرورش تعامل مناسبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای برگزاری این مسابقه دارد و ما خواهان گسترش آن هستیم. چراکه این تعامل منطبق با سیاست های وزارت آموزش و پرورش است که قصد دارد علاوه بر آشنایی دانش آموزان با نهاد ها و مراکز علمی، به تقویت و افزایش توانمندی دانش آموزان برای تولید علم و دانش در زمینه های مختلف بپردازد.