فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:
مسابقه نور ابن هیثم، اقدامی بزرگ در عرصه علمی دانش ­آموزان است
۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش معتقد است مسابقه نور ابن هیثم شروع یک اقدام بزرگ در عرصه علمی و دانش ­آموزی است و از این رو برای تاثیرگذاری بیشتر این مسابقات باید برنامه­ ریزی آموزشی دراز مدت وجود داشته باشد.

به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص)؛ به نقل از خبرگزاری پانا، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: مسابقه دانش­ آموزی نور ابن هیثم باعث ایجاد زمینه رشد علمی دانش ­آموزان سراسر کشور می ­شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه ­هایی مانند مسابقه دانش ­آموزی نور ابن هیثم باید در آموزش و پرورش استمرار داشته باشند.
وی گفت: برای تاثیرگذاری بیشتر این مسابقات باید برنامه ­ریزی آموزشی دراز مدت وجود داشته باشد.
کفاش تصریح کرد: مسابقه دانش ­آموزی نور ابن هیثم مقدمه خوبی برای شناسایی استعدادها است و باید توجه داشت که اگر استمرار آموزشی در این عرصه نباشد، این مهم اثر خود را از دست می­ دهد.