فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram
سفیران مصطفی(ص) پیشگامان مرجعیت علمی جهان اسلام
۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۶

دبیرخانه جایزه مصطفی(ص)، تعدادی از دانشجویان علاقه­ مند به حوزه علم و فناوری را با نام سفیران مصطفی(ص) در پارک فناوری پردیس گردهم می‌آورد.

به گزارش ستاد ارتباطات و اطلاع­ رسانی جایزه مصطفی(ص)، هدف از این نشست علمی، معرفی جایزه مصطفی(ص) به دانشجویان دغدغه­ مند با حوزه­ های راهبردی علم و فناوری و با محوریت بررسی راه­های رسیدن به مرجعیت علمی جهان اسلام در آینده ه­ای نزدیک است.

این گزارش حاکیست: این نشست با اهدافی همچون آشنایی بیشتر جامعه علمی با فعالیت‌های جایزه مصطفی(ص) و توسعه علم و فناوری در جهان اسلام، بررسی راهکارهای بهره‌برداری موثر از شبکه علمی دانشمندان جهان اسلام توسط مجامع علمی و ایجاد ارتباط دانش پژوهان جوان و دانشجویان مجامع علمی با دانشمندان برجسته جهان اسلام برگزار می‌شود.

برخی از محورها و فعالیت‌های این نشست شامل تبادل نظر در چگونگی دستیابی مرجعیت علمی جهان اسلام و ضرورت آن، هم‌اندیشی در حوزه بهره‌برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل نخبگان علم و فناوری در جهان اسلام به منظور ارتقای سطح رفاه، امنیت و سلامت در کشورهای اسلامی و هم‌فکری در خصوص توسعه شبکه همکاری علمی سفیران مصطفی(ص) در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی است.