فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

cat2

علم و فناوری نانو

در چند دهه اخیر محققان به مدد دانش نوظهور نانو از سد ویژگی‌های رایج مواد عبور کرده و به آن‌ها خواص جدیدی بخشیده‌اند. این توانایی مدیون دست‌کاری در خصوصیات مواد در ابعاد بسیار ریز تا سطح مولکول‌ها و اتم‌های مواد و سلول‌های زنده است. این پیشرفت چشم‌گیر زمینه‌های تازه‌ای برای پژوهش‌های نظری و کاربردی بین‌رشته‌ای گشوده و توسعه آن می‌تواند به رشد شاخه‌های مختلف علوم در نقاط مختلف جهان بینجامد.
جایزه مصطفی(ص) باهدف توسعه دانش و فناوری نانو و پرده برداشتن از امکانات این دانش جوان به فعالیت علمی نوآورانه و پیشگامی اعطا می‌شود که به دانش ما از جهان ریزمقیاس افزوده و به سود جامعه بشری باشد.