فارسی   |   English   |   العربیة
aparat  telegram  instagram

شرایط شرکت‌کنندگان و شیوه نامزدی برای دریافت جایزه
sharayet sherkat
فراخوان

مهلت دریافت آثار توسط دبیرخانه جایزه مصطفی(ص) تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ تعیین شده است. نامزدی برای دریافت جایزه مصطفی(ص) بر مبنای یک اثر یا دستاورد برجسته نظری یا کاربردی صورت می‌گیرد و مجموع فعالیت‌های علمی یا اثر کلی یک فرد بر حوزه‌های علمی فناوری، در گام بعدی مورد توجه داوران قرار دارد.

نامزدکنندگان

ثبت‌نام یا نامزدی، از سوی خود فرد امکان‌پذیر نیست و آثار علمی توسط نهادهای نامزدکننده و یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهانی به دبیرخانه جایزه معرفی می شوند. فرم ثبت‌نام و معرفی نامزدها باید برای هر اثر به‌صورت جداگانه تکمیل و به دبیرخانه ارسال شود.
در حال حاضر ۲۰۴ پژوهشگاه، دانشگاه، پارک فناوری یا دیگر مراکز علمی فناوری از ۵۴ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در فهرست نهادهای نامزدکننده قرار دارند.

شرایط شرکت

برای دریافت جایزه «اثر برتر در دیگر حوزه‌های علمی» دانشمندان مسلمان از سراسر جهان می‌توانند معرفی شوند. دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان که تابعیت هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی را داشته باشند می‌توانند برای شرکت در سه حوزه اصلی جایزه نامزد شوند.

 

 

فرم ثبت‌نام و نامزدی برای دریافت جایزه مصطفی را در این جا تکمیل کنید
برای آشنایی با دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری جایزه این صفحه را ببینید
برای اطلاع از حوزه‌های چهارگانه اعطای جایزه این صفحه را ببینید
برای اطلاع از معیارهای داوری و انتخاب برگزیدگان این صفحه را ببینید